Oznámenie o dočasnej nedostupnosti informačného systému CEHZ, hot-line a mailovej komunikácie


V termíne 10.06.2024 od 6:30 do 16:30


bude z dôvodu oficiálneho oznámenia o plánovaných prácach na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., prerušená dodávka el.energie, čo bude mať za následok nedostupnosť prevádzkovaných služieb CRHZ, hot-line a mailovej komunikácie.


Ďakujeme vám za trpezlivosť a pochopenie.